Kész hirdetéseiket a következő módon lehet kiadónkba eljuttatni:

 • e-mail-en: hirdetes@cmsales.hu (max. 7 MB)
 • Ftp szerverre:
  FTP szerverként: data.cmsales.hu
  Web felületen: http://data.cmsales.hu
  Felhasználói név: kerighirdetes_upload
  Jelszó: olq29cg
  Feltöltés esetén minden esetben szíveskedjenek e-mail-t küldeni a hirdetes@cmsales.hu címre!
 • CD-n, DVD-n, PEN DRIVE-on
   

A KÉSZ ANYAGOT 1.3-AS VERZIÓJÚ, ADOBE ACROBAT PDF/X-1A:2001 FORMÁTUMBAN KÉRJÜK.
Ezen file formátum megkötései:

 • Kérjük PostScript file-ból kompozit beállítással, min. 300 dpi felbontású, CMYK képekkel, teljesen beágyazott, vagy görbévé alakított fontokkal, vágójelekkel, Acrobat Distiller programban konvertálni a PDF-et.
 • A kész PDF file OPI információt, átlátszósági utasítást ne tartalmazzon.


A kiadóba érkező nyomdakész anyagokhoz, minden kiadványra külön kérünk – az anyag utolsó állapotát tükröző – színhelyes proofot. Megrendelőnk kérésére módunkban áll digitális proofot készíteni (ez esetben 6 000 Ft+áfa/A4-es proof technikai költséget számítunk fel). Proof hiányában színhelyességi reklamációt nem tudunk elfogadni.

A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe:

 • Kérjük, hogy a file-ban szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve).
 • Ügyeljenek az overprint, knock-out beállítások helyességére.
 • InDesign programban készült hirdetésnél kérjük, hogy a szöveg layer felül legyen.
 • Photoshop eps/tif/jpg formátumoknál minden esetben flattened, CMYK, legalább 300 dpi felbontású anyagot tudunk elfogadni. JPG-tömörítés esetén kérjük a 'Maximum Quality' beállítás használatát, a kisebb méretű betűk, vékony vonalak torzulásának, töredezésének minimalizálása érdekében.
 • Kérjük a CIDtype 2-es fontok mellőzését.
 • Az alkalmazott nyomtatási eljárás technológiai korlátait (különböző papírminőségek, hajtás-, vágás- és színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony grafikai elemek, betűnagyság, a fekete szöveg csak black plate-n legyen, és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását).
 • CorelDraw-ban készült anyagot nem tudunk elfogadni.


További elvárások kifutó hirdetéseknél:

 • Ragasztókötött lapjainknál kérjük a gerincnél lévő kb. 5 mm nyitási veszteséget figyelembe venni a hasznos elemek elhelyezésekor.
 • Javasoljuk, hogy a vágástól befelé 8 mm-re hasznos információt ne tervezzenek.
 • A vágó- és regisztrációs jelek, színskálák a vágástól minimum 5 mm-re legyenek.
 • Az anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.


A kiadóban készülő hirdetésekhez OpenType fontokat küldjenek.

Minden lapunknál kérjük a hivatalos anyagleadási határidők betartását.

AMENNYIBEN A LEADOTT ANYAG A FENTI PARAMÉTEREKNEK NEM FELEL MEG, NEM TUDJUK GARANTÁLNI A HIRDETÉS HELYES MEGJELENÉSÉT, ÍGY REKLAMÁCIÓT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI.

SAS MEGJELENÉSEK ÉS EGYÉB SZPONZORÁCIÓK  NYERSANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREI

A további feldolgozást igénylő nyersanyagokat a következő módon lehet kiadónkba eljuttatni:

A megjelenéshez szükséges nyersanyagokról, a magazin szponzorációs szerkesztő kolléganőink adnak felvilágosítást:
Takács Zsóka, Csató Edina magazinszponzoracio@cmsales.hu e-mail címen.
Szöveges háttéranyag: word formátumban
Fotó, logó, egyéb grafikai elem: 300 dpi felbontású, jpg, tiff, eps fájl

PR CIKKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS

E szabályzatban pontosan meghatározzuk a PR cikkek layout-jára vonatkozó kritériumrendszert. A szabályozás célja, hogy a PR cikk határozottan elkülönüljön a lap szerkesztőségi tartalmától és az olvasó számára egyértelmű legyen, hogy a PR cikk hirdetési felület, nem pedig szerkesztőségi tartalom.

A PR cikk meghatározása

Olyan szöveges hirdetés, melyben a szöveges tartalom részaránya meghaladja az 50%-ot, melyet úgy kell közzétenni, hogy annak hirdetés jellege egyértelműen kiderüljön.

A PR cikk tördelésének és lay-out-jának markánsan el kell különülnie a lapétól, ennek érdekében kötelező teljesen eltérő betűméretet és betűtípust alkalmazni, valamint nagyobb felületek esetén (pl. 1/1 vagy 1/2 oldal) a szöveg tördelése nem lehet azonos a magazinéval (pl. ha a lap 4 hasábos tördelést alkalmaz, akkor a PR cikk nem lehet 4 hasábos, 2 vagy 3 hasábos megoldást kell alkalmazni)

 • Lapon belüli elhelyezkedés: igény szerint, egyeztetést igényel


A kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a fenti szabályzatnak nem megfelelő vagy egyéb okok miatt megtévesztő PR cikkek esetén vétójoggal él és csak a szükséges layout változtatásokkal fogadja be a reklámot. További információkért keresse fel CM Sales kapcsolattartóját vagy a www.cmsales.hu weboldalt!

 • Megjelenés formája: a hirdetési oldal tipográfiája különbözik a megjelentető magazinétól
 • Szabályozás: a PR cikkeknél minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a „Hirdetés" szót legalább 12-es betűmérettel, nagybetűkkel, vízszintesen és a PR cikktől jól elkülönülten. (Ezt a betűméretet a 2/3 oldal és annál nagyobb felületeken kell alkalmazni.) A PR cikknek minősülő hirdetéseket minimum 1 pontos kerettel kell ellátni.
 • Ár: Tarifa (Sales policy szerinti kedvezmények)